FAQs

General English ဆိုတာ english ဘာသာစကားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ အသံုးခ်နိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္သံုး english ကစလိုိ႔ လူေတြအေျပာမ်ားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာေျပာဆိုနိုင္ဖို႔ listening, speaking, reading နဲ႔ writing စတဲ့ skill ၄ မ်ိဳးကို အေျခခံကေန အဆင့္ျမင့္ level ထိ သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Level 1 (elementry) ကေန level 8 (advanced) ထိရွိပါတယ္။

Level ၁ ခုကို ရက္သတၱပတ္ (၇) ပတ္ၾကာပါတယ္။ Weekend class ေတြကေတာ့ (၈) ပတ္ၾကာပါမယ္။

သင္တန္းအခ်ိန္ေတြကို သီးသန္႔ အခ်ိန္ဇယားေလးဆြဲျပီးေတာ့ တင္ေပးထားပါတယ္။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ရယ္၊ စာေမးပြဲရမွတ္ရယ္၊ တစ္ျခားအိမ္စာ assignment ေတြရဲ႕ စုစုေပါင္း အနည္းဆုံး ၇၅ % ရာခိုင္နွုန္းရရင္ ေပးပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့၊ ရွိပါတယ္။ TOEFL/ IELTS သင္တန္းျပီးဆံုးတဲ့ေက်ာင္းသား/သူေတြ အတြက္ Test registration ကို ေလ်ွာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ေက်ာင္းသာဦးေရ ၂၀ ကေန ၂၅ ေယာက္ထိ ရွိပါမယ္။

Placement test ကို အခမဲ့ online ကေန ေျဖဆိုနိုင္သလို ေက်ာင္းတြင္လည္းလာေရာက္ေျဖဆိုနိုင္ပါတယ္။ေျဖဆိုခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာပါမယ္။

Communicative Language Teaching ကိုအသံုးျပဳ သင္ၾကားေပးတာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္းသီးသန္႔သင္ေပးတဲ့ class ေတြ မရွိပါဘူး။

အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီး TESOL နွင့္ Teaching Certificate ရရွိထားေသာ foreigner နွင့္ local ဆရာ/မမ်ား မွ သင္ၾကားျပသေပးပါတယ္။

Pearson မွထုတ္ေ၀တဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚနုိင္ငံတကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားနွင့္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ English 4 skills အျပင္ ယခု ၂၁ ရာစုတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ critical thinking ကိုလည္း အေလးေပးထားတဲ့ course ေတြျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ communicative English ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Games, Role plays, Group Discussions နွင့္ activities တုိ႔နွင့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ အားျဖည့္ေပးထားပါတယ္။

သင္တန္းစတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္မွ စၿပီး သင္တန္ၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ သိလိုတာေတြ ကို Everest Team မွ phone, email, Facebook messager တို႔မွတဆင့္ အေသးစိတ္ေျဖၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းၿပီးဆုံးလွ်င္ Everest Language Academy မွ certificate ထုတ္ေပးပါတယ္။ မိမိတက္ေရာက္ေနသည့္ course၏အမွတ္ေပါင္း 70% ရလွ်င္ online မွ digital certificate ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ hard copy certificate လိုခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းတြင္လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ Certificate ေၾကးကေတာ့ ၅၀၀၀က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Online course တြင္ လိုအပ္သည့္ materials ေတြအကုန္ ပါၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ Online courseတစ္ခုတြင္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ ဆရာမႏွင့္ Video conferencing ၂ခါ ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။ Video Conferencing အတြင္း ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားက သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွင့္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေဆြးေႏြး ျခင္းျဖစ္တယ္။

အေသးစိတ္ feedbackမ်ားကေတာ့ online course တြင္ အကုန္ပါၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပို၍ သိလိုတာမ်ားရွိပါက ဆရာ သို႔မဟုတ္ ဆရာမကို E-mail ကေနတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္တန္းေတြကေတာ့ ၈ပတ္ကေန ၁၀ပတ္အထိ ၾကာျမင့္ပါ

ေလ့လာရမယ့္အခ်ိန္ကို သီးသန႔္သတ္မွတ္ထားျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ မိမိအားတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းလိုလွ်င္ AYA ၊ KBZ ၊ CB, Yoma Bank accounts တို႔မွတစ္ဆင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး KBZ Pay ႏွင့္ wave money တို႔မွတစ္ဆင့္လဲ ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

Online course ေလ့လာျခင္းက ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ေလ့လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းပ်က္ရက္မ်ားမရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မိမိသင္ယူလိုသည့္ အျမန္ႏႈန္းအတိုင္းလဲ courseမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – အျမန္ေလ့လာလိုသူမ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း intensive ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ယူၿပီး ေလ့လာလိုလွ်င္လည္း ေလ့လာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ independent learning skills ကိုလဲ တိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

Course တစ္ခုအတြက္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ ဆရာမ တစ္ေယာက္တည္းကပဲ တာဝန္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္ေပးပါတယ္။

Online course တြင္ speaking practice လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ပလက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ interactive role play ေတြပါပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ Video conferencing ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ speaking ကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။